Una nova temporada  s'inicia en el club de nostre municipi amb la voluntat de sempre de esser un equip de referència a la comarca