ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

Es posa En coneixement de tots els socis que el dia 30-11-2016 va caducar el mandat de la JUNTA DIRECTIVA.

Es convoca una ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA per el dia 10 de Març del 2017 a les 20:00 hores en primera convocatòria i a les 20:30 en segona convocatòria per exposar el pla a seguir.

Només serà un punt a l’ordre del dia:

ELECCIONS NOVA JUNTA DIRECTIVA.

Si algun SOCI està interessat en presentar alguna modificació, podrà durant aquest 16 dies notificar-la a la JUNTA DIRECTIVA.

 La reunió tindrà lloc a les oficines del CLUB a la sala polivalent.

Vilanova del Vallès, 20 de febrer del 2017